Świadomość

Stary testament jest poświęcony przedstawieniu Praw rządzących budową ciała materialnego i poprzez ich przestrzeganie można żyć w zdrowiu, czego dotychczas nie zauważyła współczesna nauka

Opis wyglądu Świadomości jako procesora, zwany “duchem życia “, “duch żywych istot” znajdujemy jedynie Ks. Ezechiela… more

Facebook