Globalne trendy 2018

 

Na całym świecie, nieufność obywateli zamieniła się w powszechną pogardę względem zakorzenionych partii politycznych, których drakońskie środki oszczędnościowe i polityka gospodarcza karania przedsiębiorców rzuciła miliony w kierunku biedy i pchnęła miliony demonstrantów na ulice. Wojny, niepokoje społeczne, bunty… more

Facebook