Katalizator P S I

Katalizator psi

Trudno uchwytna, ulotna i słaba – oto rzeczywistość psi. Niezależna od tego, że bez wahania możemy już dzisiaj stwierdzić, iż została potwierdzona pozytywna odpowiedź na pytanie o istnienie kognicji anomalnej

(AC). W nowych badaniach nad psi już od… more

Facebook