Geocentryzm

Kopernik nie podał nam żadnego niepodważalnego dowodu na ruch Ziemi i jego słynna praca – “O obrotach sfer niebieskich” była jedynie teorią,
która została rozpowszechniona w późniejszym czasie, po jego śmierci. Nauka nie posiada ani jednego solidnego dowodu na ruch… more

Facebook