Działanie przyrody

Skład materii ulega ciągłej zmianie, ale i mechanizmy dane człowiekowi umożliwiają dopasowanie się do tych zmian, gdyż na to jest nastawiony. Panujące obecnie przekonanie, że nie przekraczające naturalnych wskaźników normy są zdrowe i przyjazne dla człowieka to wielkie nieporozumienie. Przyroda… more

Facebook