The Gentle Wind Project

Jest to Światowa Niedochodowa Organizacja Uzdrowicielska, która od 20 lat propaguje i opracowuje instrumenty uzdrawiające. „Instrumenty te są projektowane po to, aby uzdrawiać i regenerować strukturę energetyczną ludzi, już po jedynym seansie w życiu. (…) Nasze instrumenty lecznicze trzyma się w ręku przez 5 minut, raz na całe życie. Uzdrawianie polega na oddziaływaniu na obrażenia i rany u ich źródła, w energetycznej strukturze. Ta energetyczna struktura każdej osoby jest nie fizyczną strukturą eteryczną, rozciągającą się w przybliżeniu 2,5 do 3 metrów w górę, i metr do dwóch na szerokość wokół ciała fizycznego.

Za każdym razem, gdy człowiek doświadcza urazu emocjonalnego w swoim życiu, ta eteryczna struktura jest uszkadzana. W ciągu całego życia przeciętny człowiek ponosi znaczne szkody w swojej strukturze eterycznej. Te szkody tylko osłabiają nas z wiekiem, ale mają także pewien efekt magnetyczny, powodujący, że przyciągamy osoby z podobnymi uszkodzeniami. Innymi słowy mówiąc, jedna szkoda przyciąga następną. Im więcej ktoś doświadcza urazów, tym bardziej prawdopodobny jest następny uraz.”

ge

„Informacja o tym, jak konstruować instrumenty uzdrawiające pochodzi ze Świata Duchowego. W tym przypadku ten Świat Duchowy odnosi się do nie-fizycznych bytów, istniejących poza Ziemią i jej układem astralnym. Są one tutaj po to, aby pomóc w poprawianiu życia ludzkiego. Ten Świat Duchowy jest różny od tego świata duchowego kojarzonego z systemem astralnym Ziemi. Cała informacja z channelingu, lub postrzegania pozazmysłowego pochodzi właśnie z układu astralnego Ziemi.

Zgodnie z tym, ludzie z The Gentle Wind Project zdają sobie sprawę z faktu, że nie ma pewności, skąd te instrumenty pochodzą, tak jak nie wiadomo jak wygląda Świat Duchowy, bo nikt po śmierci nie wrócił stamtąd, aby nam o nim opowiedzieć. Jednak po wielu latach badań, i wydaniu milionów dolarów na sprawdzanie działania instrumentów uzdrawiających możemy powiedzieć, że większość ludzi po użyciu ich poczuła się lepiej, i dalej czuje się dobrze.”

„The Gentle Wind Project jest niedochodową organizacją edukacyjną i badawczą, działającą zgodnie z prawem federalnym i stanowym. Do października 1995 roku rozprowadzaliśmy nasze instrumenty uzdrawiające bez jakiejkolwiek opłaty i działaliśmy całkowicie w oparciu o dobrowolne wpłaty. Nie otrzymujemy żadnego rządowego stypendium, ani nie jesteśmy wspierani przez żadną inną organizację, lub agencję. Na początku, aby podtrzymać rozwój naszego projektu, działaliśmy tylko w oparciu o dobrą wolę ludzi. Fundusz założycielski organizacji pochodzi z naszych własnych oszczędności. (…) Zapewniamy, że The Gentle Wind Project jest solidną organizacją. Nasza księgowość jest gotowa do kontroli. Każdy grosz wpływający do nas zużywamy na dalszy rozwój.”

UNIWERSALNY SYMBOL ŻYCIA

Łączy w sobie cztery różne siły skupione w jednym symbolu:
podstawowe uzdrawianie – leczenie struktury energetycznej z całego życia i porządkowanie jej,
źródło energii,
źródło spokoju,
źródło motywacji.

Podstawowe leczenie przeznaczone jest dla każdego, kto pierwszy raz używa naszych instrumentów. Powoduje odnowienie ciała eterycznego człowieka lub struktury energetycznej (nie-fizycznego pola opisanego we wstępie), i stwarza możliwość dalszego korzystania z pozostałych symboli (nie zadziałają na nieuporządkowane ciało eteryczne). Można go stosować w grupie, oraz wobec zwierząt.

Pozostałe funkcje UNIWERSALNEGO SYMBOLU ŻYCIA mogą być stosowane po minimalnie 30 dniach od daty stosowania podstawowego uzdrawiania. Szczegółowy opis użycia jest dołączony do sprzętu

AKTYWATOR OBSZARU HARMONIJNEJ EGZYSTENCJI

Symbol ten opracowano dla dopasowania i zharmonizowania poziomu energetycznego obszaru, w którym będą przebywać osoby po podstawowym zabiegu leczniczym.

Umieszcza się go na ścianie, wewnątrz budynku, w dobrze oświetlonym miejscu (nie nasłonecznionym, gdyż spowoduje to płowienie kolorów). Nie powinien zmieniać swego położenia. Niezależnie od miejsca jego lokalizacji oddziałuje w promieniu 100 m, ale tylko na osoby, które poddały się uprzednio procesowi podstawowego uzdrawiania.

SYMBOL RÓWNOWAGI FIZYCZNEJ

miler46b

Opracowany dla wspomagania organizmu w leczeniu fizycznych uszkodzeń, powstałych w skutek urazów. Można go stosować 30 dni po leczeniu podstawowym.

Nie należy używać tego symbolu w zastępstwie fachowej opieki medycznej, a jedynie jako środek wspomagający.
The Gentle Wind Project nie potwierdza oficjalnie żadnych rezultatów uzyskanych przez stosowanie SYMBOLU RÓWNOWAGI FIZYCZNEJ.

Facebook