Pamięć

Pamięć , czyli miejsce przechowywania informacji może być w kilku miejscach w zależności od jej sposobów działania. Według obecnej wiedzy, jest zgromadzona w głowie i w zależności od wielkości głowy, jest obecna bądź jej nie ma. Natomiast według instrukcji eksploatacji ciała człowieczego sprawa wygląda trochę inaczej.

Bardzo szybka pamięć jest umieszczona w Enigmie na poszczególnych procesorach, zewnętrzna możliwa do przenoszenia jest zapisana na “książeczkach” (taśmach), oraz główna – znajduje się na ciele w formie taśmy, przebiegającej przez pierś od barku na przeciwległe biodro, wokół pasa na przeciwny bark przecinając plecy i znowu przez pierś do przeciwnego biodra itd. oplatając ciało, i tworząc krzyż na piersi i plecach. Taki wzór jest noszony przez kapłanów katolickich i prawosławnych. Pamięć obrazuje opis Syna Człowieczego przepasanego przez pierś złotym pasem Obj.1,13, ( nie należy mylić z pasem wokół bioder, który służy do innych celów ). Na poziomie kości biodrowej i obojczyka znajdują się elementy zapisu i odczytu.

Sceny walki Jakuba z aniołem, w wyniku której zaczął utykać na lewe biodro Ks. Rodz.32,25 – 32, jest momentem założenia jednego z elementów odczytu i od tej chwili całe jego pokolenie korzysta z zapisanych tam informacji potrzebnych w otwieranej przez niego epoki. W wypadkach słabo zbudowanego ciała, które nie daje odpowiednich osłon, duża aktywność elementu na lewym biodrze może powodować uszkodzenie procesów metabolicznych w tym rejonie, co objawia się guzami złośliwymi i niezłośliwymi jelita grubego.

Jak wiemy z własnych doświadczeń zapisane informacje w pamięci ulegają zapominaniu – taśma zostaje wyczyszczona z informacji przez proces ich zjadania przez element znajdujący się na ramieniu, gdyż jest to energia zasilająca pewnego Stwora, który spełnia zadanie Systemu Operacyjnego.

Taki był sposób zmiany prawa własności w dawnych obyczajach, że zdejmował człowiek swój sandał (kształt nerki ) i dawał drugiej stronie, która go przykładała do swego biodra Ks.Rut 4,7, następowała zmiana zapisu do nowej pamięci. Był to również gest przysięgi “połóż, proszę, rękę swoją na biodro moje i okaż mi miłość i wierność: nie pochowaj mnie w Egipcie” Ks.Rodz.47,29.

Od najdawniejszych czasów znano wszystkie mechanizmy rządzące działaniem człowieka, lecz niemożliwym było zobrazowanie pojęcia informacji i jej przetwarzania. Cała wiedza została przekazana w symbolach i ich powiązaniu.

Okres średniowiecza niesie olbrzymią ilość wiedzy na ten temat, która zostaje zakodowana w rycinach, malowidłach, architekturze i przekazach, aby przetrwała do czasu kiedy będzie można ją zrozumieć, posługując się nowo odkrywaną wiedzą na temat człowieka i otaczającego go świata. Okres ten równocześnie niesie taką samą ilość głupoty, nietolerancji, zła i nienawiści, gdyż nawet nie chciano skorzystać ze wskazań Pisma Sw. np. o zakazie zabijania i to bez względu na przyczynę, “Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną” Mat.26,52.

Facebook