Krew i dusza

Dlaczego krew jest nazywana duszą ? Wiemy, że jest związana z informacją, a bardziej dokładnie – jest jak gdyby długą taśmą, na której jest zapisywana informacja i przenoszona do wszystkich komórek ciała. Jest to jedna z czterech odnóg rzeki wypływającej z Edenu Ks.Rodz.2,10 – 14

Najprościej sobie sprawę wyobrazić przez porównanie ścieżki krwi do taśmy magnetofonowej, łącznie z jej formą przenoszenia zapisu pod postacią nośników magnetycznych. Tym nośnikiem jest hemoglobina w krwince czerwonej.

Hemoglobina ogólnie mówiąc, składa się z czterech łańcuchów polipeptydowych, z których każdy zawiera atom żelaza, czyli mamy cztery atomy Fe rozmieszczone w rogach prostokąta o boku 2,5 na 3,6 nm. Atomy żelaza wiążą się z tlenem i dwutlenkiem węgla i w zależności od panującego ciśnienia cząsteczkowego powodują ich wiązanie, i odłączanie w odpowiednich miejscach, tyle mówi obecna nauka o tym zagadnieniu. Zaproponuję trochę inne spojrzenie na to zjawisko.

Zastosowane w człowieku procesy metaboliczne cechują się oszczędnością energetyczną, dokładnością i nadzwyczajną logiką, i konsekwencją, a w przypadku przenoszenia tlenu wszystkie te zasady są złamane. Jaki sens budować statek o ciężarze 68 000kg (ciężar hemoglobiny 4*16 500kg ) aby przewieźć 32kg (tlen) w jedną stronę i 44kg (dwutlenek węgla) w drugą, który trzeba napędzać w drodze jak dookoła równika. Przecież łatwiej zbudować kajak o wadze 100kg.

Gdyby jedynym celem celem budowy tego statku było przewożenie tych wyrobów, to powtarzam, byłby to wyjątkowy absurd Stworzenia. Do przenoszenia tlenu i CO2 można znaleźć kilka innych pierwiastków, nie musiało to być żelazo, lecz zastosowano go ze względu na jego właściwości magnetyczne jako jednego z ferromagnetyków, a drugim zastosowanym w organizmie jest kobalt , jako witamina B12. Natomiast ich szkodliwymi dla zdrowia odpowiednikami jest nikiel i chrom, powodując uszkodzenie krwinek. Jako ferromagnetyki o zbliżonym ciężarze atomowym, jednak z innymi właściwościami, są nierozróżnialne przez procesy wchłaniania.

Laureat nagrody Nobla z 1935r. Linus C. Pauling stwierdził, że ilość przenoszonego tlenu przez hemoglobinę wpływa na jej właściwości magnetyczne, ale nikogo z uczonych taka właściwość nie skierowała do poszukiwań zastosowania takiej umiejętności krwi.

Należy z tego również wyciągnąć wniosek, że wprowadzenie CO2 do hemoglobiny blokuje jej właściwości magnetyczne. Zwykła taśma magnetofonowa powstała na zasadach umiejętności zapisywania informacji i jej odczytywania, poprzez odpowiednie układanie cząstek materiału ferromagnetycznego za pomocą głowicy magnetycznej, zapisującej i odczytującej. Takie prawo zostało wprowadzone w działaniu organizmu, a technika go jedynie powieliła.
Atomy żelaza zawarte w hemoglobinie zostają przez odpowiedni generator magnetyczny ustawione i są nośnikiem informacji o procesach metabolicznych odczytywanych pod wskazanym adresem. Zapis następuje w obecności tlenu, czyli po wyjściu z obiegu płucnego, na poziomie serca i przechodzi jako jednostka informatycznie aktywna do obiegu obwodowego.

Zapisana informacja dotyczy uruchomienia odpowiedniego programu wynikającego z potrzeb odległych części organizmu, np. uwolnienia odpowiednich hormonów. Po odczytaniu, jako już nieużyteczna jest blokowana atomem węgla, a nie węgla z tlenem, gdyż tutaj zaczyna się równocześnie druga funkcja krwinki czerwonej. Ostatnio ukazało się wiele urządzeń leczących polem magnetycznym – łóżka magnetyczne, materace, pojedyncze magnesy do masażu ciała i można powiedzieć o ich rewelacyjnym działaniu na pewne schorzenia. Ich działanie opiera się na wspomaganiu procesu czyszczenia hemoglobiny z pozostawionej starej informacji. Jeśli przejedzie się magnesem po taśmie magnetofonowej następuje usunięcie zapisu.

Jak wspomniałem, główny generator zapisu znajduje się w sercu i jest odpowiednio dostosowany do charakterystyki metabolicznej danego organizmu, z tego względu serce zwierzęcia nie może pracować u człowieka i odwrotnie. Sam proces pompowania krwi, który może być doskonale spełniany, nie jest jego jedyną funkcją, to przede wszystkim dotyczy sztucznego serca. Przeskoczenie trudności technologicznych jest łatwe, lecz zawsze po zastosowaniu takiej sztucznej pompy występują procesy chorobowe w innych narządach, gdyż nie można przesłać odpowiednich informacji, są poza zasięgiem kontroli Systemu Operacyjnego. Jesteśmy już po 25 latach eksperymentów nad sztucznymi i zwierzęcymi sercami w ustroju człowieka i nigdy takie serce nie pracowało dłuższy okres.

Różnice w grupach krwi i ich czynników są konsekwencją odpowiedniego kodowania tych małych magnesów, aby jak wspomniałem, nie utrudniać procesów transplantacyjnych, ale do nich dopuszczać i to również z wielu innych przyczyn. Tworzenie się odpowiednich białek określanych czynnikiem RH, 0, +, -; wynika z wcześniejszego ustawienia informacyjnego i jest widocznym znakiem dla badającego.

Miejscem, w którym dochodzi do czyszczenia hemoglobiny z odczytanej już informacji są nerki. Ich kształt i położenie uruchamia Energię Kształtu, a ona generator głowicy czyszczącej. Brak jednej z nerek upośledza działanie na tym poziomie, więc zastępczo zostają uruchomione zespoły niższego rzędu, ale z czasem funkcje organizmu muszą się zatrzymać. Proces odnawiania informacyjnego hemoglobiny jest jednym z czynników tak nieproporcjonalnego do ich wielkości przepływu krwi – 8% zużycia tlenu, przy 300g co stanowi 0,4% masy ciała.

Wszystkie te elementy przedstawiają w sposób symboliczny budowę atomu, jego powłoki elektronowe.

Jeśli stwierdziliśmy, że wszystkie pierwiastki w strukturze makro mają strukturę krystaliczną, to dlaczego struktura niższego rzędu ma odbiegać od tego schematu. Próba przeniesienia obrazu planetarnego do tych struktur w obliczeniach matematycznych nie spełnia się, natomiast brak wyobraźni spowodował wypracowanie mylnego spojrzenia. Obecnie możemy już zobaczyć takie struktury składające się nawet z kilku atomów i one mają strukturę form przestrzennych opartych na czworościanach, nazwano je klastrami.

space51

Budowa struktury atomu to tetraeder, który jest podstawową strukturą każdego kryształu, wyraźnie widać to na cząsteczce metanu CH4, z czterema tetraederami w rogach – wodoru i większym tetraederem w środku jako atom węgla.

Wzory piramid nie wzięły się z wyobraźni tych prymitywnych ludzi lecz zostały im przekazane, a w związku z faktem iż prawidłowe oddziaływanie tego wzoru zależy od czterech trójkątów w przestrzeni, trzeba je było wyprowadzić na zewnętrz i umieścić na kwadratowej podstawie, która dla Energii Kształtu jest niewidzialna. Tetraeder jako atom jest zawieszony w przestrzeni i postawienie go w takiej formie na ziemi jest niemożliwe. Jak wiemy z obliczeń, przekątna podstawy piramidy jest ustawiona w linii południka ziemskiego, dzieląc ją na dwie symetryczne części po dwie ściany, trójkąty, które przeszły do symboliki izraelskiej i chrześcijańskiej (o ile oczywiście ta analiza jest prawidłowa), z niedostępnej wtedy wiedzy zrobiono religię. Taki podział piramidy (tetraederu) na dwie części odzwierciedla dwie przestrzenie zajmowane przez materię i antymaterię, które dopiero razem tworzą pełną strukturę atomu. Obecnie przyjęta teoria o atomie jako układu z jądrem pośrodku koła po którym krążą elektrony, jest obrazem jednego trójkąta. I można dyskutować jedynie o nazwie, czy całość to atom, czy jedna ściana to atom.

Jedyną możliwością spojrzenia w głąb struktury powłok elektronowych i jądra są obliczenia matematyczne na tzw. funkcjach falowych, z których obliczamy pewne prawdopodobieństwo przebywania elektronu w miejscach wokół jądra. Na podstawie tych obliczeń możemy jedynie spekulować nad utworzonymi teoriami, które spełniają te obliczenia, a może ich być kilka równorzędnych. Takie obliczenia wykonane dla elektronu na pierwszej orbicie czyli atomu wodoru, całkowicie pasują do wzoru trójkąta krążącego po orbicie koła, który jak nadmieniłem jest właśnie miejscem przebywania elektronu. Dwa pola trójkąta zajmują elektrony i dwa z drugiej strony pozytony. Złączone ściany w formie tetraederu w pełni wypełnione elektronami i pozytonami tworzą atom helu He, który jest gazem szlachetnym niezdolnym do reakcji chemicznych z powodu braku energii na zewnętrznych ścianach, umożliwiając tym sposobem przyklejenie się innego atomu. Wszystkie zamknięte ściany są odpowiednikiem zamkniętych orbit w stosunku do których żadnych obliczeń nie wykonano dotychczas.

Wszystkie stany psychiczne wynikają z działań mechanicznych rąk Widzącego, są stanami narzucanymi, aby skontrolować reakcję Świadomości na zadany problem. Ręka Widzącego wkłada Oko do Wody – mieszaniny pola i doznajemy odpowiedniego stanu, który każe nam wykonywać jakąś czynność. Natomiast przeciwstawieniem powinna być wyćwiczona reakcja ciała uzależniona od analizy sytuacji, a nie narzucanego stanu psychicznego. Aby wyzwolić się – stać się człowiekiem wolnym należy po prostu założyć Efod, powodujący mechaniczną blokadę działania rąk Widzącego.

Czy dążysz do założenia efodu, czy do jego niszczenia ? Przyjęcie przez obecnie żyjące dzieci filozofii wpajanej przez starszych spowodowało chęć bycia dorosłym przez fakt używania plugawych słów, picia alkoholu i palenia tytoniu. Taką filozofię życia chrześcijańskiego przyjęli ich rodzice zgodnie z naukami swoich nauczycieli o Bogu. Wprowadzono pojęcie “niech się dzieci wyszumią” i nie dba się o jakiekolwiek ich wychowanie w przyswajaniu cnót i walce z wewnętrznymi bodźcami wychodzącymi z Morza. Więc zanim któreś z tych dzieci będzie mogło słowami zmieniać swoje życie, będzie się musiało jeszcze kilka razy narodzić. Porozumiewać można się za pomocą myśli, ale otworzyć wejście tylko za pomocą słów, które umie wypowiadać jedynie człowiek. Nikt nie powinien się dziwić, że nie spotkał Boga i On do niego nie mówi, jeśli swoimi ustami pluje mu ciągle w Twarz .

Facebook