Kosmos procesorem

Im bardziej dana cywilizacja zrozumie, że jej obraz świata jest fikcją tym wyższy jest jej poziom nauki  ( A.Einstein )

byt niematerialny

Czytając poniższy tekst dowiesz sie o :

Co jest źródłem myśli – Morze Informacji
Jakim celom służy mózg, neurony, synapsy
Czym jest duch, duchowość – psychika, zagadnienie religii
Znaczenie Krzyża, ołtarza, symboli religijnych
Procesy związane z tworzeniem stanów psychicznych
Tworzenie materii, zagadnienie pól elekromagnetycznych
Zagadnienie falowo – korpuskularnej struktury materii, struny
Magnetyczne właściwości hemoglobiny i ich wykorzystanie w przesyłaniu informacji
Budowa atomu i związane z tym zagadnienie pobierania energii piramidy
Gwiazda    Dawida
Przyczyny śmierci, chorób i nieszczęść
Wyjaśnienie przyczyn poszczególnych chorób – np. choroby nowotworowej
Instrukcja eksploatacji ciała materialnego
Czynnik łączący psyche z ciałem materialnym, zagadnienie inteligencji człowieka
Wyjaśnienie zjawisk parapsychicznych, UFO, radiestezja, bioterapeutyka;·
Rodzina i jej wewnętrzne połączenia
Wyjaśnienie symboli zawartych w Piśmie Św.
Sterowanie informacją zapisaną na DNA
Przyczyny uszkodzenia struktur DNA

Wyzwolenie się z ” NIEWOLI ” dotyczy opanowania – zniszczenia tych mechanizmów, narzucających stan psychiczny. Natomiast zadaniem świadomości powinna być umiejętność logicznej oceny sytuacji na podstawie posiadanej wiedzy, np. o konsekwencjach wynikłych z łamania obowiązujących praw i odpowiednie ukierunkowanie swoich czynów.

Obecnie obowiązująca nauka w zakresie wiedzy o Świadomości została skierowana w kierunku udowadniania, że jej źródłem jest mózg. I z tego faktu wynika kilka logicznych konsekwencji, że jeśli nie ma mózgu, to nie ma istnienia, świadomości i myśli, czyli nie ma Ja, i w dalszej kontynuacji nie istnieje odpowiedzialność za czyny dokonane w życiu na Ziemi. Każdy kto wyznaje wiedzę o myśleniu mózgiem jest wrogiem Boga, jest ateistą i to jest jego czyn, z którego jednak zostanie po śmierci mózgu rozliczony, bez względu na fakt w co wierzył. Obecna nauka penetrując najgłębsze przestworza struktur biologicznych w ciele człowieka doszła do postawienia pytania: po co jest cały człowiek w strukturze makro, skoro cała istota życia koncentruje się w strukturach transkrypcji DNA? Czy struktura makro jest tylko opakowaniem dla genów, które decydują jak będzie wyglądać to opakowanie? Aby to pięknie wytłumaczyć ludowi znaleziono temat zastępczy, że to wszystko jest potrzebne do zbudowania mózgu, który jest siedliskiem myśli i steruje wszystkimi procesami. To najprostsze i jedyne wytłumaczenie, lecz niestety całkowicie mijające się z Prawdą Stworzenia.

To właśnie na poziomie sterowania strukturami DNA istnieje największa Świadomość, bo te miejsce jest siedliskiem Boga Zastępów. I o ile człowiek w swej postaci makro może zdobywać kosmos i podbijać inne planety to nigdy nie spotka tam Boga twarzą w twarz. Może to zrobić jedynie posiadając ciało fizyczne i Ja – Świadomość zbudowaną z pola elektromagnetycznego, inaczej Energii i Informacji, o czym w treści. Poznano dokładnie anatomię człowieka i wiele jego funkcji w działaniu prawidłowym jak również wiele reakcji organizmu w sytuacjach stresowych, patologicznych czy sztucznie wywołanych. Odwołam się tutaj do jednego z takich zjawisk. Otóż istnieje w mózgu zbiór komórek zwanych płacikiem ciemieniowym, którego wycięcie -uszkodzenie powoduje sytuację, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z istnienia drugiej połowy ciała, inaczej mówiąc z jego świadomości zostaje wycięta część przestrzeni. Jeśli czyta książkę to tylko połowę strony, goli połowę twarzy i dba tylko o jedną stronę ciała. ( Fizjologia William F.Ganong str.335 ) Istnieje również inna grupa komórek w istocie szarej mózgu (jeszcze nie nazwana) , która zostaje uaktywniona w odpowiednim czasie rozwoju człowieka i jej aktywacja powoduje zjawisko odczuwania dodatkowych dwóch przestrzeni wypełnionych również obrazami i dźwiękami, których inni nie potrafią dostrzec.

Ludzie ci są najczęściej uważani za niezrównoważonych psychicznie, bądź w najlepszym przypadku nazywa się ich wizjonerami i za wszelką cenę otoczenie chce ich zrównać z ogółem głuchych, niemych i ślepych.Po tych kilku słowach wyjaśnienia nowych mechanizmów, którym poddana jest Świadomość, muszę stwierdzić, iż przedstawione poniżej treści dotyczące nowej Wiedzy na temat budowy i działania Świadomości zostały również zapisane w dodatkowej   przestrzeni.

Każda wykonywana przez człowieka czynność wynika z jego stanu psychicznego (o ile oczywiście nie zostanie do niej przymuszony siłą )
Autorem działu kosmos procesorem jest Janusz Lusiński.

Facebook