Kosmos – informacje

Ta podstawowa cegiełka nazywana jest Stwórcą, gdyż “Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Jaka jest zasada działania Tego Urządzenia ? Otóż wiemy z medycznych doświadczeń na człowieku, że olbrzymi wpływ na zdolności umysłowe ma tyroksyna , hormon tarczycy.

Przy niedoczynności – słabnie pamięć, koncentracja myśli jest zaburzona (upośledzona), następuje zmniejszenie metabolizmu na różnych poziomach, łącznie ze zmniejszeniem aktywności mitochondriów komórki powoduje zmniejszenie zdolności do wykonywania pracy fizycznej.Istnieją duże trudności w odróżnieniu niedorozwoju umysłowego z innych przyczyn od wrodzonej niedoczynności tarczycy. Tym aktywnym czynnikiem w tyroksynie jest jod (I),

a jego przeciwnością są metale ciężki takie jak ołów, rtęć cez, itp. Natomiast nadmiar jodu w organiźmie jest bardziej toksyczny od nadmiaru któregokolwiek z w/w metali, nawet ołów nie jest tak toksyczny jak jod, gdyż sole ołowiu służyły nawet do niedawna jako lekarstwa.Co jest takiego specyficznego w jodzie, że jest taki ważny jak Złoto? W świecie makro jod najczęściej możemy obserwować pod postacią jodyny, a ona jak wiemy z obserwacji ma właściwości zaczerniania wszystkiego, dlatego jod robi to z powierzchnią skrzydeł, umożliwiając lepsze wchłanianie światła. Przeciwieństwem jest natomiast ołów i rtęć, które wchłonięte zajmują pozycję jodu i pobielając skrzydła powodują odbijanie światła uniemożliwiając działanie procesora. Dlaczego w ogóle jest możliwość wchłaniania pierwiastków ciężkich zamiast życiodajnego jodu? Jeśli na jakimś poziomie wchłaniania produktów istnieje selekcja , to na pewno w tym wypadku proces bierze pod uwagę ciężar produktua jod jest jest najcięższym pierwiastkiem potrzebnym w organiźmie człowieka i nie można go nawet pomylić z żelazem, który jest o połowę lżejszy. Natomiast proces wchłaniania nie rozróżnia minimalnych różnic ciężaru i wchłaniając pierwiastki o innych właściwościach unieruchamia procesory, a w konsekwencji upośledza proces przetwarzania sygnału i uszkodzenie systemu sterowania.

To właśnie tarczyca jest nazywana przez Boga Sercem, gdyż jest źródłem czynnika odpowiadającego za doznania psychiczne. Mówi się w momentach wzruszenia, określając swoje doznania fizyczne -“aż mnie ścisnęło w gardle”, a schematycznie przedstawiane serce przebite strzałą, bardziej podobne jest do rysunku anatomicznego tarczycy niż serca , jako pompy. Tyroksyna jako pochodna adrenaliny może być wytwarzana w momentach zwiększonego stresu, dlatego osoby w stanie stresu często wpadają na dobre pomysły, a konsekwencje stresu dla ciała fizycznego i przeciwdziałanie im to już osobny temat do którego wrócimy.

Schemat tyroksyny
space5

a teraz dokonajmy niewielkiego przekształcenie ogólnie obowiązującego wzoru,

aby otrzymać rzeczywisty schemat wiązania pierścieni w cząsteczce tyroksyny, który w świecie makro został uzewnętrzniony w konstrukcji pierścieni złotych łańcuszków noszonych na szyi, a zjawisko to powodowało przyciąganie w te miejsce jodu. Ta mała modyfikacja obowiązującego wzoru nie zmienia jego działania, a jedynie oddaje specyfikę dawnej wiedzy zawartej w symbolach.

Następnym etapem umożliwiającym odpowiednie przetwarzanie sygnału musi być możliwość wpływu na funkcję obracania się skrzydeł. Takim czynnikiem jest Mirra, składa się z oleju i żywicy (bursztyn) , która ma zdolność zwiększania tarcia i w odpowiedniej proporcji z olejem nazywane było świętym olejem do namaszczania Ks. Wyj.30,22-33. Przeciwstawieniem dla tego związku jest azbest, który ma również zdolność zwiększania tarcia, lecz nie tworzy mieszaniny z olejem i gdy dostanie się do organizmu, a następnie zostanie przeniesiony do procesora, unieruchomi go i spowoduje brak sterowania na jakimś etapie metabolizmu.

W procesach fizjologicznych czynnikiem regulującym tarcie jest magnez (Mg++). Wraz z organicznymi tłuszczami decyduje o odpowiednim do układu taktowania obracanie się zestawu skrzydeł. Nie jest problemem sam fakt obracania się skrzydeł, lecz problemem jest ich odpowiednie wyhamowywanie aby dawały sygnały zrozumienia dla systemu odczytującego. Jak przekonaliśmy się na wielu przypadkach chorobowych magnez jest pierwiastkiem spełniającym wyjątkowo ważną funkcję w procesach metabolicznych komórek. Ostatnie doniesienia ze świata nauki stwierdzają, że największe zużycie magnezu następuje w stanach stresu, do tego stopnia, że 10 minutowy stres powoduje zużycie cołodziennej normy wchłaniania magnezu w spokojnym życiu. Czynnikiem roślinnym spełniającym taką samą funkcję jest aloes. Aloesem nacierano ciała zmarłych.

Teraz zgodnie z logiką pozostało wyjaśnić funkcję Kadzidła, czyli czegoś co jest spalane i w tej formie dostarczane do organizmu, a że jest to również żywica Ks.Wyj.30,34-38, więc jej unoszenie się w powietrzu wpływa hamująco na skrzydła procesora znajdującego się na zewnątrz, czyli na następny stopień. Małe elementy w środkowej części (mała białe pole na czarnym tle i małe czarne pole na białym tle), to taki sam procesor jak cały duży, lecz różnią się spełnianymi funkcjami w procesie obróbki sygnału. Spalanie np. tytoniu przez Indian i inne prymitywne plemiona umożliwiało kontakt z duchami – informacjami na zewnątrz i stanowiło część rytuału religijnego, tak jak spalanie ofiar rzeźnych na ołtarzu w dawnym Judaiźmie.

Procesor-Stwórca jest przedstawiony w dwóch skrajnych barwach białej i czarnej, gdyż jest wykorzystywany do pracy przez dwie istniejące przeciwstawne sobie siły – energię męską i żeńską, miłość i nienawiść, dobro i zło, ciemność i światłość, gorąco i zimno, budowanie i destrukcja, gniew i radość, wibracji dążących do nieskończoności i do zera.

Bóg jest naturą dwoistą, dającą jak to sam mówi: błogosławieństwo i przekleństwo i na takie podobieństwo stworzył człowieka, jako istotę duchową – jako informację, która nie ma nic wspólnego z obrazem fizycznym obu płci.

“I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go “(nie ich, fizyczną kobietę i mężczyznę). “Jako mężczyznę i niewiastę stworzył” (jako rozdzielenie energii męskiej i żeńskiej). Ks.Rodz.1,27.

Natomiast w następnym zdaniu określa jego zadania – człowieka zbudowanego z informacji, który zostanie w momencie tworzenia z prochu (w obowiązującym języku ze struktury korpuskularnej) rozdzielony po przeniesieniu do raju. Sprawa stanie się zrozumiała w dalszej części wykładu, zaznaczę jedynie, że wstępujące np. obojnactwo prawdziwe (Hermaphroditismus), gdzie z jednej strony osoba posiada jajnik, a z drugiej jądro, jest tego konsekwencją.

Istotą żywą człowiek staje się w momencie ukształtowania z prochu Ziemi, “Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w niego dech życia. wtedy stał się człowiek istotą żywą” Rodz.2,7.

Rozdzielenie na obrazy kobiety i mężczyzny następuje dopiero w momencie, gdy usypia człowieka (obraz mężczyzny) i z jego żebra tworzy kobietę, teraz oboje są już zbudowani z prochu Ziemi .

Również z prochu Ziemi tworzy wszystkie stworzenia “Utworzył Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka…” 2,19.

Występują dwa opisy stworzenia człowieka, najpierw z czynnika informacyjnego (duchowego), a następnie z prochu Ziemi, czynnika materii (korpuskularnego). Z kolejności opisów wynika niezbicie, że z informacji tworzy najpierw środowisko – rośliny, zwierzęta, a z prochu buduje najpierw człowieka – mężczyznę, potem zwierzęta (które do niego przyprowadza ), a na końcu z żebra tworzy kobietę.

Świadomość jako czynnik informacyjny jest zbudowana z przeciwnych energii, jednak co wykorzystamy do działania zależy od naszych czynów, czyli działań ciała z materii.

Nie należy utożsamiać Boga Stwórcę z Bogiem Zastępów (opis Ks. Ezechiela), a nazywanym przez Jezusa – Ojcem Niebieskim, gdyż jest On już rezultatem rozwoju człowieka i działania wyłącznie w jednej Energii Miłości, jako Świadomość oczywiście.

Użyte słowa “na obraz i podobieństwo ” nie są synonimami, gdyż jak się przekonamy informacja poprzez odpowiednią energię tworzy obrazy na ekranie, które są elementem jego budowy. “Podobieństwo” dotyczy jedynie budowy informacyjnej (duchowej), a “obraz” dotyczy budowy materialnej człowieka. Co tworzy te obrazy i w jaki sposób stają się materią w dalszej części …

Jeśli wiemy już , że takie symbole jak Złoto, Kadzidło i Mirra są symbolami Świadomości i zostały złożone w hołdzie Jezusowi, to On i Jego działalność jest poświęcona kształtowaniu Świadomości z istniejących przeciwstawnych czynników informacyjnych, gdyż mówi “jeśli się kto nie narodzi z Wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Niebieskiego” Jan 3,5.

Woda w tłumaczeniu na język naszej cywilizacji oznacza Pole Energetyczne. Czyli należy tłumaczyć te słowa jako “narodzenie się z Informacji i Pola, co nie ma nic wspólnego z ciałem materialnym, gdyż ciało Świadomości to nie mózg. Śmierć ciała to nie śmierć Świadomości, a narodzenie Świadomości to nie narodzenie ciała materialnego. Natomiast ciało materialne jest potrzebne i stanowi ono pewnego rodzaju wzorzec do budowy ciała Świadomości.

Facebook