Budowa materii

Zagadnienie korpuskularnego charakteru budowy materii świata. Wiemy na pewno na podstawie dokonanych odkryć, że wszystkie cząstki z jakich zbudowane jest nasze ciało i otaczający nas świat przejawiają charakter korpuskularno – falowy.

Falowa struktura została wykorzystana do tworzenia i przesyłania informacji. Do stworzenia podstawowego elementu charakteryzującego się właściwościami korpuskularnymi mamy jedynie podstawową Cegiełkę, czyli obiekt składający się czterech elementów wypełnionych skrzydłami – nerka 6 i 3 skrzydła, oraz nerka 7 i 5 skrzydeł. Równoczesne przetwarzanie sygnału na wszystkich elementach z odbiorem sygnału ze środkowych punktów nerek wprowadzałoby chaos i nic sensownego nie otrzymalibyśmy. Dlatego Stwórca wymyślił pewną sztuczkę, postanowił zablokować część skrzydeł według następującej procedury: blokada 6 i 7, a informacja z 5 i 3, bądź blokada 5 i 6,a sygnał z 7 i 3.

Mogą być inne kombinacje w zależności od potrzebnych sygnałów informacyjnych uzależnionych od energii kształtu przepływającej pomiędzy skrzydłami, ale zawsze istnieje dzieląca ściana przechodząca przez środek kuli. Otrzymujemy wtedy w jednej z przestrzeni elementy zablokowane, czyli część korpuskularną materii, a w drugiej przestrzeni część informacyjną emitującą promieniowanie.

Dwa środkowe punkty po obu stronach tej ściany (dzielącej płaszczyzny) są połączone obręczą – kabłąkiem, z którego jest dopiero odprowadzany obrobiony sygnał z dwóch elementów informacyjnych i nie zakłócony przez zablokowaną stronę. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, otóż istnieje silna rywalizacja pomiędzy stronami, gdyż każda z nich jest zanurzona w innej Energii i chce mieć dostęp do wysyłania informacji sterującej. Ale bardziej szczegółowym wchodzeniem w tą sprawę zajmę się w innym czasie.

W zależności od potrzeb mamy do wyboru kilka sposobów zablokowania skrzydeł.

Najczęściej wykorzystywana jest Mąka. W związku z tym, że skrzydła obracają się w środowisku Oleju, co wyjaśniałem przy wprowadzaniu pojęcia Mirry, po wymieszaniu Mąki z Olejem i po poddaniu całości dużym wibracjom (temperatury) otrzymujemy ciasto, czyli inaczej mówiąc całość zaciera się i zatrzymuje. Pozbywamy się informacji lecz jest to proces odwracalny.

Zawsze obowiązuje zasada odwracalności kierunku czasu, tzw. Symetria CTP, zgodnie z którą wszystkie teorie cząstek elementarnych muszą pozostać słuszne, gdy cząstki zastąpimy anty cząsteczkami , odwrócimy kierunek czasu i dokonamy inwersji przestrzeni (lewo – prawo), odbicie lustrzane. Jeśli tłumacząc w tym wykładzie jakiekolwiek zjawiska podam wyjaśnienie niezgodne z tą Teorią CPT obowiązującą w fizyce kwantowej, to będzie to z mojej strony kłamstwo.

W mechanice świata, który dotyczy zakresu Świadomości czas nie ma jednego kierunku, lecz kilka.

Obraz pieczenia ciasta obecny w każdym domu wynika z przeniesienia tego prawa na nasz widzialny świat makro, ale my jedynie nie potrafimy przejść do stanu odwrotnego. Fakt, że nie każdy potrafi otrzymać z ciasta jego produkty składowe wynika z nieumiejętności posługiwania się Magią, natomiast ci, którzy się już nią posługują, demonstrują na co dzień w swoich pokazach. Spalenie czegoś i powrót do stanu wyjściowego.

Jak wiemy z tekstu Biblii mąka wraz z olejem były palone na ołtarzu ofiarnym, będąc jednym z ważniejszych elementów tej Magii.

Jak już wcześniej wspomniałem stan zablokowania informacji jest nazywany w tekście prochem, z którego to właśnie Bóg tworzy raj i w nim człowieka, “Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu Ziemi” Genezis 2.7 “i tchnął w jego nozdrza dech życia”, czyli uruchomił działanie informacji. Materia, z którą mamy do czynienia na codzień jest sumą składnika – prochu i informacji według odpowiedniego składu, czyli proporcji w zależności od stopnia ewolucji Ziemi. I najważniejsza sprawa, to fakt, że w budowie człowieka zmieniać się może ten skład w zależności od, mówi się stopnia rozwoju duchowego, czyli składu informacyjnego i może następować w okresach siedmioletnich, ale nie musi. Kodem do zmiany są słowa: “Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”, wypowiadane w trakcie życia np. w Srodę Popielcową, a nie po śmierci. Odwołam się znowu do zjawisk widzialnych, czy demonstrowanych przez tzw. guru, gdzie na ich ciała nie działają czynniki zewnętrzne, a nawet na co dzień spotykamy się z sytuacjami, że jakiś czynnik fizyczny zupełnie inaczej działa na poszczególne osoby.

Przez dokładne badania naukowe dowiedzieliśmy się, że cząsteczki naszego ciała są co jakiś czas wymieniane, lecz każdorazowo wprowadzane nowe cząsteczki są już z innego składu.

Obecnie Ziemia jest na etapie zmiany tego składu z 7 części informacyjnych plus 5 części prochu, na skład 5 części informacyjnych plus 7 części prochu, czyli poziom informacji się zmniejsza. A może jest odwrotnie? Dla pewnych ludzi na pewno! Aby to zrozumieć musimy zaufać Biblii, gdzie jest napisane: “albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i Morza już nie ma” Obj.21,1; Morze – Otchłań czyli jak wyjaśniłem Morze Informacji, a nie jako morze z wodą, gdyż po co miałoby znikać, a jako dzieło jest rzeczą piękną. Logika też nakazuje wnioskować, że ciało trzeba mieć wybudowane z prochu, aby się uniezależnić od działania, czy wpływu informacji. Natomiast Ciało Swiadomości budować z informacji i pola siłowego, przypominam słowa: ” z Ducha i Wody”.

Jak zaznaczyłem proch z Mąki jest odwracalny i z niego są zbudowane elementy nas otaczające i widzialne ciało człowieka, które podlega rozkładowi, natomiast zbudowanie nieśmiertelnego ciała z prochu polega na zablokowaniu wszystkich czterech elementów Nerek.

I tu znowu pojawia się genialność Stwórcy, ale w tym celu musi posłać do tego dzieła Swojego Syna, gdyż tylko On jest na tyle Wielki, by zaprogramować Kształt respektowany przez Energię Kształtu na Ziemi.

Tym wzorem jest K R Z Y Ż, o równych ramionach z małymi krzyżami na końcach. Włożony w środek sfery, na której są Nerki, końcami w punkty środkowe skrzydeł, blokuje informację na zawsze i tym jednym przypadku jest to proces nieodwracalny. Jednak takich cząsteczek nie da się wykryć, gdyż są zbyt bezcenne i służą jedynie do budowy ciała, które znajduje się w Chwale.

Problem zmienności składu materii jest dotychczas przez naukowców nie zbadany, gdyż po prostu o takim fakcie nie wiedzą. A cóż dopiero o różnych korpuskułach. Aby jeszcze przybliżyć zagadnienie to dodam, że ilość cząstek – informacja i proch z jakich składa się materia wynosi zawsze 12, może zaczynać się od 0 proch +12 inf.; 1+11; 3+9; 5+7; 7+5; 9+3; 11+1 oraz 12 proch + 0 inf., jest tu pełne pole popisu dla matematyków.

Wszelkie założenia dotyczące tworzenia życia w formie widzianej na Ziemi skierowane są na budowę ciała z Prochu Krzyża, gdyż tylko jego posiadanie umożliwia wejście do raju, czyli przebywanie z Największą Inteligencją i Mądrością. Dlatego sformułowano powiedzenie, że Krzyż otwiera Niebo i daje Zbawienie, aby jednak w pełni poznać drogę do raju, budowania Ciała Prochu, trzeba wiedzieć jak zatrzymać ” miecz wirujący” przed Wejściem , aby z kolei dotrzeć do Drzewa życia, o czym gdzieś, kiedyś powiem.

Całe opisane powyżej zagadnienie zostało uwiecznione w symbolu jabłka królewskiego. Jabłko trzymane w rękach króla, który miał nie tylko być przedstawicielem władzy świeckiej, ale również reprezentować i odpowiadać przed władzą Wyższą i jak każdy z władców, np. jak faraon miał w rękach odpowiednie symbole, tak i król chrześcijański okazywał symbole najbardziej zbliżone do charakteru sprawowanej władzy. Berło też jest symbolem władzy nad życiem.

krzyz2

Ostatnio zaobserwowaliśmy dziwne zjawisko, że grzyby wchłaniają produkty rozpadów promieniotwórczych i nie zachowują się jak inne rośliny. Naukowcy doszli już do odkrycia, że wchłania zewnętrzna brązowa warstwa, ale dlaczego? – fizycy pytają biologów i odwrotnie, a zjawisko to udowadnia nam istnienie Energii Kształtu. To właśnie człowiek przez wybuchy ładunków jądrowych Ją zaprogramował i widzimy jakiej skali energii trzeba użyć, aby tego dokonać.

Takiego zaprogramowania Tej energii dokonał Jezus w momencie Zmartwychwstania i widzialnym znakiem pozostał tzw. “całun turyński”.

Facebook