Pomiar pola elektromagnetycznego – gęstości mocy promieniowania i natężenia

 Pomiar Pola wysokiej częstotliwości 10MHz ~ 10 GHz

rfinstrument

 

Cechy:

  • 10 MHz do 10 GHz zakres pomiaru częstotliwości.
  • Dla izotropowych pomiarów pól elektromagnetycznych. 
  • Wielokierunkowy (izotropowy) pomiar dla trzech niezależnych kanałów.
  • Wysoki zakres dynamiki ze względu na trzy-kanały przetwarzania     

 

Zastosowanie:

 

Pomiar gęstości mocy promieniowania  i natężenia pola dla :

·       stacji bazowej telefonii komórkowej

·       bezprzewodowych urządzeniń komunikacyjne (CW, TDMA, GSM, DECT).

·       bezprzewodowych sieci LAN (Wi-Fi)

Zakres pomiaru:

mV/m , V/m , µA/m , mA/m , µW/m2 , mW/m2 , µW/cm2

Dokładność pomiaru :

0.1 mV/m,

0.1 µA/m,

0.001 µW/m2,

0.001 µW/cm2

Rekomendacje i zalecenia odnośnie promieniowania RF

Facebook