Katalizator P S I

Katalizator psi

Trudno uchwytna, ulotna i słaba – oto rzeczywistość psi. Niezależna od tego, że bez wahania możemy już dzisiaj stwierdzić, iż została potwierdzona pozytywna odpowiedź na pytanie o istnienie kognicji anomalnej

(AC). W nowych badaniach nad psi już od… more

Drugi mózg – układ nerwowy jelit

Układ nerwowy jelit, sprowadzany niegdyś do roli zwykłego zbiorowiska zwojów przekaźnikowych, uważa się obecnie za swego rodzaju, odrębny mózg.
Choć ciągle jeszcze nie umiemy powiązać złożonych czynności jelit, takich jak motoryka czy wydzielanie, z czynnością pojedynczych neuronów, prace w tej… more

Geocentryzm

Kopernik nie podał nam żadnego niepodważalnego dowodu na ruch Ziemi i jego słynna praca – “O obrotach sfer niebieskich” była jedynie teorią,
która została rozpowszechniona w późniejszym czasie, po jego śmierci. Nauka nie posiada ani jednego solidnego dowodu na ruch… more

Droga do śmierci

To relacja człowieka, który przeżył śmierć kliniczną.

Droga do śmierci
W 1982 r. zmarłem na nieuleczalnego raka. Stan, w jakim się znajdowałem, nie nadawał się na operację, a każda możliwa chemoterapia pogłębiłaby tylko wegetację na poziomie rośliny. Dano mi sześć… more

Fałszywa teoria powstania wszechswiata

 

Współczesna nauka uznaje się, że Wszechświat powstał wskutek pierwotnej eksplozji, tzw. Wielkiego Wybuchu, przed około 13,73 miliardami lat. Cała obecnie istniejąca materia powstała wówczas w drobnym ułamku sekundy, w znikomo małej przestrzeni, rozpraszając się we wszystkich kierunkach z olbrzymią… more

Facebook