Elektryczny Kosmos

 

Alfvén nie doszedł tak daleko by rozważać gwiazdę jako fenomen wyładowania elektrycznego. Ale jeśli gwiazdy są zasilane elektrycznie z obwodu galaktycznego wtedy konsekwencje tylko tego faktu dla nauki i społeczeństwa są głębokie. Podążaliśmy za mirażem wiedzy który zaprowadził nas… more

Kosmos procesorem

Im bardziej dana cywilizacja zrozumie, że jej obraz świata jest fikcją tym wyższy jest jej poziom nauki  ( A.Einstein )

byt niematerialny

Czytając poniższy tekst dowiesz sie o :

Co jest źródłem myśli – Morze Informacji
Jakim celom służy mózg, neurony,… more

Przetwarzanie informacji

Sposoby przetwarzania informacji, które odczuwamy jako myśli, doznania psychiczne, pozwalające człowiekowi widzieć, słyszeć i mówić oraz czuwających nad procesami sterowania metabolizmem komórek. Na możliwość rozwiązania tego problemu złożyła się wiedza obecnych osiągnięć we wszystkich dziedzinach nauki i techniki, w których… more

Kosmos – informacje

Ta podstawowa cegiełka nazywana jest Stwórcą, gdyż “Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Jaka jest zasada działania Tego Urządzenia ? Otóż wiemy z medycznych doświadczeń na człowieku, że olbrzymi wpływ na… more

Świadomość

Stary testament jest poświęcony przedstawieniu Praw rządzących budową ciała materialnego i poprzez ich przestrzeganie można żyć w zdrowiu, czego dotychczas nie zauważyła współczesna nauka

Opis wyglądu Świadomości jako procesora, zwany “duchem życia “, “duch żywych istot” znajdujemy jedynie Ks. Ezechiela… more

Pamięć

Pamięć , czyli miejsce przechowywania informacji może być w kilku miejscach w zależności od jej sposobów działania. Według obecnej wiedzy, jest zgromadzona w głowie i w zależności od wielkości głowy, jest obecna bądź jej nie ma. Natomiast według instrukcji eksploatacji… more

Budowa materii

Zagadnienie korpuskularnego charakteru budowy materii świata. Wiemy na pewno na podstawie dokonanych odkryć, że wszystkie cząstki z jakich zbudowane jest nasze ciało i otaczający nas świat przejawiają charakter korpuskularno – falowy.

Falowa struktura została wykorzystana do tworzenia i przesyłania informacji.… more

Działanie przyrody

Skład materii ulega ciągłej zmianie, ale i mechanizmy dane człowiekowi umożliwiają dopasowanie się do tych zmian, gdyż na to jest nastawiony. Panujące obecnie przekonanie, że nie przekraczające naturalnych wskaźników normy są zdrowe i przyjazne dla człowieka to wielkie nieporozumienie. Przyroda… more

Krew i dusza

Dlaczego krew jest nazywana duszą ? Wiemy, że jest związana z informacją, a bardziej dokładnie – jest jak gdyby długą taśmą, na której jest zapisywana informacja i przenoszona do wszystkich komórek ciała. Jest to jedna z czterech odnóg rzeki wypływającej… more

Facebook