Podział aury

Podany poniżej podział dokonany przez autora jest zbieżny z tradycyjnymi opisami ezoterycznymi. Kluczowe elementy opisów Aur u autorytetów ezoterycznych są zgodne ze sobą, choć niektóre mogą posiadać odmienne nazewnictwo. Badacze działają w odmiennych kręgach kulturowych, na innych kontynentach i “uśredniają” opisy AUR osób z różnych krajów, regionów, środowisk i klas społecznych.

Podane wymiary Aur dotyczą osób na przeciętnym poziomie rozwoju emocjonalnego, mentalnego i duchowego. Opisy poszczególnych warstw i składników AURY są zgodne z bezpośrednimi przekazami jasnowidzów – ezoteryków z początku wieku i współczesnych. Zjawiskom wcześniej nie opisanym autor nadaje nazwy własne.

CIAŁO ETERYCZNE :

tworzy kopię ciała fizycznego i wystaje poza jego powierzchnię na odległość ok. 3 cm. Szerokość ta może się zmieniać zależnie od osoby i warunków. Posiada barwę od niebieskiej przez fioletową do szarej, zależną między innymi od stanu zdrowia i tężyzny fizycznej.

Aura ETERYCZNA :

sięga na dużą odległość od ciała fizycznego w formie mgły w w/w barwach. Podobnie jak ciało eteryczne jest nośnikiem i przekaźnikiem energii i emanacji wyższych. Uczestniczy w większości zjawisk i manifestacji w AURZE w jej obrębie (ok. 6 – 7 m) i poza nią , np. w ramach systemów obronnych, operacji energetycznych

SOBOWTÓR ETERYCZNY:

wystaje na odległość ok. 3÷7 mm od ciała. Najczęściej postrzega się go w formie niebiesko-szarej mgiełki, wyraźnie pręgowanej, z pasemkami różowego koloru pomiędzy pręgami. Po brzegach jest jaśniejszy. Łatwo dostrzegalny w słabo oświetlonym pomieszczeniu, np. w łazience, gdy umieścimy rękę na tle wanny.

CIAŁO BIOPLAZMATYCZNE – WEWNĘTRZNA AURA:

jest częścią-tworem ciała eterycznego. Sięga na odległość ok. 10÷15 cm. U osób zdrowych i wysportowanych jest większa, a u energoterapeutów może być liczona w metrach. Odzwierciedla stan zdrowia. Występujące w tej warstwie wcięcia, przewężenia i ubytki informują. o stanie sąsiadujących z tym miejscem narządów wewnętrznych oraz niedoborach prany, np. ubytki w formie leja powstają w okolicy źle zrośniętych kości. Często towarzyszą im ubytki w Aurze emocjonalnej. Zgrubienia mogą świadczyć o zastojach pranicznych. Zużytą bioplazmatyczną materię gromadzącą się wokół chorej części ciała postrzega się w formie brudno-szarej lub brudno-kolorowej waty. Najwięcej o ciele bioplazmatycznym pisze Choa Kok Sui.

AURA ZDROWIA :

przedstawia się tak, jakby pokrywała ciało fizyczne smugami i pasmami tkwiącymi w nim jak sztywna szczecina. Gdy ciało jest zdrowe pasma te sterczą prostopadle na zewnątrz, podtrzymywane silnym strumieniem prany wypływającym porami skóry. A. Z. jest sumą promieni bioplazmatycznych sięgających na odległość ok. 70÷ 100 cm, zależnie od osobniczych właściwości. U heallerów może sięgać wielu metrów. Kiedy człowiek jest osłabiony lub chory, promienie te opadają jak wiotkie włosy lub sterczą w różnych kierunkach. Kolor tej Aury jest niebieskawy, prawie bezbarwny. Prawie każdy ćwiczący może dostrzec zagęszczenia promieni A. Z. w okolicach głowy, barków, łokci, kolan bez dłuższego treningu. Postrzeganie całości Aury Zdrowia jest trudniejsze. Wymaga to długiego rozwoju ciał subtelnych oraz tzw. “zalet” w czakrach.

FLUID MESMERYCZNY :

wydobywa się z dłoni i stóp tworząc “smugę”. Jego przepływ podlega sile woli. Najintensywniejszy jest u bioterapeutów, Można mu nadawać różne barwy, wodzić nim niczym reflektorem po odległych ścianach hali. U przeciętnego człowieka jest b. słaby. Ćwiczenia energoterapii uruchamiają większy jego przepływ. W skład wiązki Fluidu Mesmerycznego wchodzi wiele rodzajów energii. U heallerów większa część wiązki przepływa faliście, a część po linii prostej i spirali.

AURA ZEWNĘTRZNA :

stanowi pole świetlnej energii przenikającej wszystkie Aury. Rozpościera się na odległość ok. 1 m lub znacznie więcej od granicy ludzkiego ciała. Kształtem przypomina jajo odwrócone szerszym końcem do góry. Barwy w niej występujące są odbiciem różnych fizycznych, energetycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych stanów i właściwości człowieka. Aura ta jest czymś w rodzaju ochronnego pojemnika subtelnych energii: Na zewnątrz posiada jaśniejszą, dobrze odróżniającą się od tej Aury powłokę zaporową.

AURA EMOCJONALNA:

ma związek z uczuciami i emocjami. Sięga na odległość ok. 5÷15 cm od granicy ciała fizycznego. Przypomina obłoki w barwach jasnych i przejrzystych lub ciemnych i mętnych, zależnie od jakości osobowości, poziomu egoizmu, rodzaju przeżywanych uczuć, itd.

AURA ASTRALNA:

najgęstsza warstwa w tej Aurze sięga na odległość ok. 40 – 50 cm od ciała fizycznego. Stanowi odbicie życia emocjonalnego w szerszym znaczeniu, niż Aura emocjonalna i podobnie jak ona wykazuje strukturę płynną, w ciągłym ruchu. Barwy w niej występujące są bardziej świetliste niż w Aurze emocjonalnej. Zjawiska astralne najlepiej postrzega się i odczuwa, gdy obserwowany jest w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego. Gdy w czasie zajęć oglądana osoba wyobraża sobie emocjonalne zdarzenia ze swej przeszłości, będą temu towarzyszyły zmiany barw i kształtów w obrębie poszczególnych Aur. Mogą także powstawać różne zjawiska auryczne zbudowane z materii różnych Aur. Pisze o tym m.in. C.W. Leadbeater.

AURA MENTALNA:

najgęstsza jej część wypełnia Aurę Zewnętrzną. Rozciąga się na odległość ok. 2 ÷ 3 cm od ciała fizycznego (w formie rozrzedzonej ok. 6 – 7 m). Największa aktywność występuje w otaczającym głowę obszarze o grubości ok. 50 cm. Zjawiskami mentalnymi związanymi z tą Aurą są: emocjo – myślokształty, myślokształty, myśli konkretne, idee. Te ostatnie w formie kształtów geometrycznych, symboli etc. W czasie zajęć wielu ćwiczących postrzega wytworzone za pomocą aktu myślowego kształty różnych przedmiotów, roślin, zwierząt, znajome krajobrazy, wizerunki ludzi, czy takie formy jak: cieknąca, rozżarzona lawa, świecące słońce, czarna dziura, itd. Osoba tworząca kształty, które chcemy oglądać musi być silna psychicznie, uporządkowana i zdecydowana, inaczej nie wytworzy niczego lub tylko znikającą co chwilę bezkształtną masę. Zdecydowana i zrównoważona osobowość jest wymagana w nauce widzenia AURY zarówno od osoby oglądanej, jak i od oglądającego AURĘ.

AURA DUCHOWA :

tworzy świetlisty obłok sięgający na odległość ok. 6 ÷ 8 metrów. Jej wielkość jest zależna od rozwoju duchowego. Zanim odpowiedni rozwój ciał subtelnych umożliwi postrzeganie tej Aury, ćwiczący będzie postrzegał „odbicia” zjawisk duchowych w materii Aur niższych.

Facebook