Mantrokształty

Nazwa nadana przez autora na opisanie całości zjawisk i przekazu duchowego, który niosą mantry i Imiona-mantry w oryginalnym znaczeniu sanskryckim. Pełne znaczenie zjawisk najlepiej oddają mantry intonowane przez jogów. Okazję do opisania towarzyszących mantrom zjawisk dał autorowi pobyt w himalajskich klasztorach. Wokół recytujących, śpiewających i medytujących mnichów wytwarzają się barwne formy świetlne, którym towarzyszy przekaz duchowy.

Każda mantra i pieśń jest obdarzona swoistym duchowym życiem. Każda mantra zwykle jest imieniem jakiejś ekspansji (aspektu) Absolutu. Dla Hindusa intonowanie mantry jest łączeniem się z daną ekspansją Absolutu. Praca z mantrami jest jednym z ciekawszych tematów na prowadzonych przez autora Kursach Widzenia AURY. Wielu uczestników kursów postrzega te zjawiska. Najpopularniejsza jest mantra „OM”.

Mantrę „OM” można podzielić na trzy fazy:

I – przygotowawcza, reprezentująca pierwszą fazę Stworzenia Wszechświata- gdy dźwięczy litera „O” pomieszczenie wypełnia świetlisty obłok, a przed osobą intonującą pojawia się kształt przypominający ogromny owoc granatu indyjskiego bez łupiny w świetlistych barwach złocisto – granatowo – fioletowych.;

II – Kosmiczne Bang- w momencie przejścia z “O” w “M” owoc granatu eksploduje ferią świetlistych, promienistych barw. Oznacza to burzenie starego “ego”. Często można prawie fizycznie doznać uczucia rozrywania.

III – reprezentuje nastanie Świadomości Wyższej- po eksplozji rozpościera się na całą salę świetlista mgławica, która przemienia AURY uczestników seansu. Zjawiskom towarzyszą odczucia ogromnej przemiany duchowej. Wrażenia świetlne można porównać do tych ze scen filmu “Odmienne stany świadomości”. Jeśli recytujący jest przemęczony lub brak mu werwy, wówczas “wyprodukowany” mantrokształt przybiera formę mgławicową bez możliwości postrzegania kształtów w fazach pośrednich. Grono “widzących” powiększa się, gdy recytujący jest dobrze zakorzeniony w świadomości jogicznej.

KANAŁY DUCHOWE :

przez które spływa energia z płaszcza energetycznego planety, z centrum Galaktyki, z wymiaru duchowego lub z innych źródeł.Sposoby tworzenia kanałów duchowych opisuje m.in. Choa Kok Sui w książce „Stara sztuka uzdrawiania”. Podobne kanały są tworzone podczas zabiegów u heallerów. Postrzeganie kanałów energetycznych utwierdza wielu bioenergoterapeutów w skuteczności obranych metod.

SYMPTOMY ROZWINIĘTEJ ENERGII KUNDALINI:

nad głową wiją się świetlne serpentyny i spirale, podobne do spiral DNA i rozciągniętych sprężyn, rozszerzających się ku górze.

Facebook