Pozytywne poznanie

Pozytywne poznanie dotyczy przede wszystkim nas samych a także naszych bliźnich, którzy domagają się pomocy duchowej.

kosmos4t7
Antropozofia austriackiego filozofa Rudolfa Steinera jest właśnie taka propozycja skierowaną do każdego myślącego i poszukującego człowieka. Ludzie bowiem według Steinera reinkarnują się wyłącznie w obrębie swego gatunku a nie jak w filozofiach Wschodu wchodzą w różne relacje międzygatunkowe. Co ważne według samego Steinera antropozofia to naukowe badania świata duchowego, które przekracza zarówno jednostronność czystego przyrodoznawstwa, jak i zwykłej mistyki, i które zanim podejmie próbę wniknięcia w świat pozazmysłowy w duszy poznającego rozwija najpierw siły nieznane jeszcze zwykłej świadomości. Zajmijmy sie rudymentarnym podziałem steinerowskim dotyczącym Nas samych, otóż w antropozofii występuje podział na ciało fizyczne, astralne, eteryczne, ja  a także na ciało, duszę i ducha.

Co istotne  ważna jest tu przemiana człowieka dokonująca się jako łączenie Nieba z Ziemią, dotyczy to głownie przemiany duchowej Człowieka i Natury.
Co, istotne ważne jest tu, iż człowiek powstaje w momencie wtajemniczenia, osiągnięcia tego co astralne. Oczywiście ludzie obcujący często z dorobkiem czy raczej dziedzictwem  intelektualnym zarówno europejskim jak i poza europejskim mogą doszukać się w mym wywodzie dotyczącym tej genialnej filozofii różnorakich wpływów. Poczynając bowiem od Grecji starożytnej można tu odnaleźć źródła platońskie i neoplatońskie, a także wchodząc głębiej w historię nowożytnej filozofii europejskiej odnaleźć tu można wpływy Schellinga, Fichtego, Hegla i innych przedstawicieli romantyzmu z postacią Goethego na czele.
Cóż, Proszę Szanowny Czytelniku zwrócić się do wielu opracowań akademickich, gdzie na każdym kroku pokazuje się wpływ jednych myślicieli na innych, co zaowocowało nieraz przełomami   intelektualnymi w obrębie całych epok kultury światowej. Czytając Steinera można dojść do następujących wniosków tyczących się człowieka współczesnego poszukującego sensu przemian społeczno-politycznych świata, otóż: trzeba przede wszystkim stać się adeptem wiedzy tajemnej  /cała filozofia tzw. ezoteryczna jest tego przykładem począwszy od czasów Heraklita z Efezu, głoszącego elitaryzm i hermetyczność wszelkiego myślenia głębokiego dotyczącego, podstawowych zagadnień metafizycznych/.
Poznanie tego co astralne jest podstawowym warunkiem zapoznania się z tą najoryginalniejszą filozofią XX wieku. Byt ludzki jest bowiem niemożliwy bez wykroczenia poza sferę zjawisk fizycznych. I tak jak to się dzieje w filozofii Platońskiej, gdzie adept ma za zadanie wyjście z jaskini cieniów na światło Słońca, aby poznać tajemnicę istnienia, niezbędne u Steinera jest związanie istnienia człowieka ze światem duchowym ,czego przykładem negatywnym, a więc przykładem rozłączenia z ową duchowością jest postmodernistyczne zachłyśnięcie się urodą świata materii, bez związku istotnego z podstawowymi aspektami duchowego uniwersum.
Mówiąc ściśle, bez tego wkroczenia na ścieżkę duchowości rozwój człowieka jest niemożliwy. Pozostaje on bowiem w jaskini zmysłów skazany na kajdany żądz i podniet zmysłowych kierujących go w stronę wiecznego niezaspokojenia i permanentnej rozterki.
Trzeba powiedzieć tu sobie w sposób otwarty dla każdego, iż filozofia była zawsze wiedzą ezoteryczną, a to co przenika do studenta, czy słuchacza jakiegoś studium podyplomowego na temat tajników poszczególnych systemów ontologicznych jest tylko namiastką przygotowaną w celu zupełnie innym, a mianowicie płytkiego zapoznania  się z wyrywkowymi tematami przedstawiającymi dany system w krzywym zwierciadle tzw. nauki akademickiej skazanej na pośmiewisko studentów i kurz archiwów bibliotek publicznych.
Karykaturalny obraz bowiem danego systemu epistemologicznego ukazuje jedynie szczątkowe elementy i kategorie danej myśli filozoficznej. Wykładany w ten sposób obraz historii filozofii jest skazany na 3 Z: zapamiętać, zdać,  zapomnieć.zima3t

A przecież nie o to tu chodzi. Warstwa powierzchniowa systemów filozoficznych, z której czerpią najróżniejsze pozbawione głębszej wiedzy tzw. jednostki uczone skazuje owe systemy na całkowe pominięcie i zresetowanie ich w umysłach co bardziej światłych i żądnych wiedzy studentów. Nawet bowiem Platon, z którego według niektórych wywodzi się cała filozofia europejska zalecał swoim uczniom wtórną semantyzację swoich wykładów, ze względu na niebezpieczeństwo odczytanie niektórych tez przez laików pozbawionych wyobraźni i zdolności myślenia logicznego. Za odpowiednim poznaniem stoi bowiem u Steinera odpowiednie działanie, co mówiąc językiem potocznym ukazuje u Niego głęboki związek teorii i praktyki duchowej. Poznanie tajemne bowiem otwiera nas na wieczną prawdę i wieczne piękno, które kontemplować Możemy tylko i wyłącznie pogrążeni w poznaniu tajemnym w pełnym tego słowa znaczeniu.

Facebook