Pozytywne poznanie

Pozytywne poznanie dotyczy przede wszystkim nas samych a także naszych bliźnich, którzy domagają się pomocy duchowej.

kosmos4t7
Antropozofia austriackiego filozofa Rudolfa Steinera jest właśnie taka propozycja skierowaną do każdego myślącego i poszukującego człowieka. Ludzie bowiem według Steinera reinkarnują się wyłącznie w obrębie swego gatunku a nie jak w filozofiach Wschodu wchodzą w różne relacje międzygatunkowe. Co ważne według samego Steinera antropozofia to naukowe badania świata duchowego, które przekracza zarówno jednostronność czystego przyrodoznawstwa, jak i zwykłej mistyki, i które zanim podejmie próbę wniknięcia w świat pozazmysłowy w duszy poznającego rozwija najpierw siły nieznane jeszcze zwykłej świadomości. Zajmijmy sie rudymentarnym podziałem steinerowskim dotyczącym Nas samych, otóż w antropozofii występuje podział na ciało fizyczne, astralne, eteryczne, ja  a także na ciało, duszę i ducha.

Co istotne  ważna jest tu przemiana człowieka dokonująca się jako łączenie Nieba z Ziemią, dotyczy to głownie przemiany duchowej Człowieka i Natury.
Co, istotne ważne jest tu, iż człowiek powstaje w momencie wtajemniczenia, osiągnięcia tego co astralne. Oczywiście ludzie obcujący często z dorobkiem czy raczej dziedzictwem  intelektualnym zarówno europejskim jak i poza europejskim mogą doszukać się w mym wywodzie dotyczącym tej genialnej filozofii różnorakich wpływów. Poczynając bowiem od Grecji starożytnej można tu odnaleźć źródła platońskie i neoplatońskie, a także wchodząc głębiej w historię nowożytnej filozofii europejskiej odnaleźć tu można wpływy Schellinga, Fichtego, Hegla i innych przedstawicieli romantyzmu z postacią Goethego na czele.
Cóż, Proszę Szanowny Czytelniku zwrócić się do wielu opracowań akademickich, gdzie na każdym kroku pokazuje się wpływ jednych myślicieli na innych, co zaowocowało nieraz przełomami   intelektualnymi w obrębie całych epok kultury światowej. Czytając Steinera można dojść do następujących wniosków tyczących się człowieka współczesnego poszukującego sensu przemian społeczno-politycznych świata, otóż: trzeba przede wszystkim stać się adeptem wiedzy tajemnej  /cała filozofia tzw. ezoteryczna jest tego przykładem począwszy od czasów Heraklita z Efezu, głoszącego elitaryzm i hermetyczność wszelkiego myślenia głębokiego dotyczącego, podstawowych zagadnień metafizycznych/.
Poznanie tego co astralne jest podstawowym warunkiem zapoznania się z tą najoryginalniejszą filozofią XX wieku. Byt ludzki jest bowiem niemożliwy bez wykroczenia poza sferę zjawisk fizycznych. I tak jak to się dzieje w filozofii Platońskiej, gdzie adept ma za zadanie wyjście z jaskini cieniów na światło Słońca, aby poznać tajemnicę istnienia, niezbędne u Steinera jest związanie istnienia człowieka ze światem duchowym ,czego przykładem negatywnym, a więc przykładem rozłączenia z ową duchowością jest postmodernistyczne zachłyśnięcie się urodą świata materii, bez związku istotnego z podstawowymi aspektami duchowego uniwersum.
Mówiąc ściśle, bez tego wkroczenia na ścieżkę duchowości rozwój człowieka jest niemożliwy. Pozostaje on bowiem w jaskini zmysłów skazany na kajdany żądz i podniet zmysłowych kierujących go w stronę wiecznego niezaspokojenia i permanentnej rozterki.
Trzeba powiedzieć tu sobie w sposób otwarty dla każdego, iż filozofia była zawsze wiedzą ezoteryczną, a to co przenika do studenta, czy słuchacza jakiegoś studium podyplomowego na temat tajników poszczególnych systemów ontologicznych jest tylko namiastką przygotowaną w celu zupełnie innym, a mianowicie płytkiego zapoznania  się z wyrywkowymi tematami przedstawiającymi dany system w krzywym zwierciadle tzw. nauki akademickiej skazanej na pośmiewisko studentów i kurz archiwów bibliotek publicznych.
Karykaturalny obraz bowiem danego systemu epistemologicznego ukazuje jedynie szczątkowe elementy i kategorie danej myśli filozoficznej. Wykładany w ten sposób obraz historii filozofii jest skazany na 3 Z: zapamiętać, zdać,  zapomnieć.zima3t

A przecież nie o to tu chodzi. Warstwa powierzchniowa systemów filozoficznych, z której czerpią najróżniejsze pozbawione głębszej wiedzy tzw. jednostki uczone skazuje owe systemy na całkowe pominięcie i zresetowanie ich w umysłach co bardziej światłych i żądnych wiedzy studentów. Nawet bowiem Platon, z którego według niektórych wywodzi się cała filozofia europejska zalecał swoim uczniom wtórną semantyzację swoich wykładów, ze względu na niebezpieczeństwo odczytanie niektórych tez przez laików pozbawionych wyobraźni i zdolności myślenia logicznego. Za odpowiednim poznaniem stoi bowiem u Steinera odpowiednie działanie, co mówiąc językiem potocznym ukazuje u Niego głęboki związek teorii i praktyki duchowej. Poznanie tajemne bowiem otwiera nas na wieczną prawdę i wieczne piękno, które kontemplować Możemy tylko i wyłącznie pogrążeni w poznaniu tajemnym w pełnym tego słowa znaczeniu.

socialf socialt socialg socialy
Najcześciej czytane
Globalne trenedy 2014
Na całym świecie, nieufność obywateli zamieniła się w powszechną pogardę... Wiecej
Reiki
Metody Reiki nie można oceniać wg kryteriów naukowych... Wiecej
Jak widzieć aurę
AURA jest subtelną otoczką wokół ludzi, zwierząt, minerałów... Wiecej
Psychotronika
Wszyscy rodzimy się obdarzeni zdolnościami parapsychicznymi... Wiecej
Facebook