Witamy na stronie kosmos.pl

Pierwszym powodem wewnętrznej niewoli człowieka jest jego niewiedza, a nade wszystko nieznajomość samego siebie.
Bez poznania siebie, bez zrozumienia działania i funkcji swojej maszyny człowiek nie może stać się wolnym,
nie może sobą rozporządzać i na zawsze pozostanie on niewolnikiem, zabawką dla sił, które na niego oddziałują.

kosmos

 

Od wielu lat człowiek poszukuje adekwatnej do dzisiejszych czasów filozofii potocznej, łatwej w obsłudze a jednocześnie przynoszącej satysfakcję etyczno-metafizyczną. Wchodząc na portal :kosmos.pl możemy zapoznać się z olbrzymim dorobkiem intelektualnym ludzkości czekającym na naszą akceptację i podążanie za jego drogowskazami moralno-epistemologicznymi.
Otwiera sie tu dla przeciętnego obywatela/ internauty szansa na stworzenie zupełnie nowego paradygmatu filozoficznego. Kosmos bowiem zaprasza swoja różnorodnością opcji, bogactwem doznań etyczno-estetycznych a także i przede wszystkim ofertą wpasowania sie w struktury od wieków atrakcyjne dla ludzi chcących poznać samych siebie a równocześnie otaczający wszechświat pod względem zarówno biologicznym jak i intelektualnym. Zaproszenie portalu kosmos stwarza jedyna w swoim rodzaju szansę ontologiczną wejścia w interaktywne uniwersum kreujące wyzwania natury zarówno aksjologicznej jak i eschatologicznej. Filozofia, która została zaprezentowana na tym portalu wykracza daleko poza doświadczenia intelektualno-somatyczne Europejczyka przyzwyczajonego do obcowania z filozofią skażoną potocznym racjonalizmem o często dość prymitywnej proweniencji. Prowadzi to do dość nieoczekiwanego efektu intelektualnego bowiem znajdujemy tu w stanie nieskażonym podstawowe wytyczne przekazane ludzkości prze wielu wiekami i otwierające drzwi percepcji na nowe wrażenia natury postmodernistycznej, co w tak charakterystyczny sposób jest ukazane na powyższym portalu. zaczerpnięcie jak ze świeżego źródła inspiracji osobowo twórczych łączy się tu nieodmiennie z ukazaniem szczególnego bogactwa mentalnego jaki oferuje portal kosmos.pl.

kosmos

Każdy kto zawita w progi tego zupełnie nowego w treści jak i formę portalu napotka nieodkryte dotąd i nieprzebrane wartości fundujące człowieczeństwo w pełnym tego słowa znaczeniu. Otóż tak obfita oferta filozoficzno-etyczna wynika tu z dwóch jakże podstawowych kwestii a mianowicie desemantyzacji dotychczasowego oglądu tzw. filozofii Wschodu a jednocześnie neosemantyzacji zawartych w niej rudymentarnych wartości pogłębiających nasze poczucie przynależności do globalnego zwrócenia sie w stronę prawdziwego sensu istnienia.Podyktowane to jest tu przede wszystkim troską o zagubionego współczesnego mieszkańca wielkich aglomeracji nie mogącego nawiązać satysfakcjonujących go kontaktów międzyludzkich na wielu podstawowych płaszczyznach współegzystencji. Otwiera to szansę na zaistnienie zupełnie nowego w naszych dziejach paradygmatu antropologicznego skazującego dotychczasowego homo ludens na transformację totalną w stronę homo faber jako człowieka poszukującego adekwatnych do przemian współczesnych wartości i wskazań moralnych sytuujących go na płaszczyźnie odwiecznej walki dobra ze złem, co w konfrontacji obecnych cywilizacji spowodować może jedynie mutacje pozytywną człowieczeństwa w sensie całkowitego skierowania aktywności ludzkiej na teren współodpowiedzialności za planetę zagrożoną działaniami antyhumanitarnymi.

Tak rozumiana metamorfoza spowoduje niewyobrażalne zmiany w świadomości społecznej wielu cywilizacji współczesnego świata, gdzie obecnie toczy sie walka o fundamentalne kwestie dotyczące postępowania etycznego i religijnych wartości. Jest to szansa na stworzenie zupełnie odmiennego wzorca metafizycznego opartego o prastare reguły współistnienia wielu różnorodnych kultur, co spowodować powinno niespotykany do tej pory rozmach intelektualny połączony z głęboka analizą licznych przeciwstawnych uwarunkowań współczesności pełnej wydawałoby sie nierozwiązywalnych dylematów natury religijno-kulturowej. Co ważne wchodząc na portal kosmos. pl możemy zapoznać sie z wieloma propozycjami skierowanymi do człowieka poszukującego lecz zmęczonego nadmiarem oferowanych mu dzisiaj rozwiązań dotyczących jego condicio humana ,co wpłynąć może pozytywnie na dokonywane przez niego wybory mające nieraz kolosalne znaczenie dla przyszłości wszechświata. Do tej pory bowiem całkowita energia ludzkości była raczej skierowana w stronę wyścigu szczurów, co przynosiło tylko negatywne efekty zmierzające do totalnej katastrofy ekologicznej. Z punktu widzenia wchodzącego na portal kosmos.pl możliwe jest jeszcze przekształcenie świadomości społecznej czy też globalnej w kierunku znalezienia adekwatnych opcji wyjścia ze ślepej uliczki konsumpcjonizmu totalnego za wszelka cenę. Jest to podyktowane tu troską o wychowanie współczesnego homo sapiens na istotę uczuloną na tak skrajne przewartościowania dotychczasowych norm i aksjomatów moralnych. Zwrócenie uwagi na portal kosmos.pl doprowadzić może do reakcji zupełnie innych niż opisane powyżej, jednakże mniemam iż właśnie tego rodzaju przypadki zaowocują częstszym przebywaniem w klimacie wartości głęboko humanistycznych, jakie ten portal powinien wzbudzić w każdym odwiedzającym go.

Facebook