Ayurweda

Ayurweda to holistyczny system medycyny, właściwy dla Indii i szeroko tu praktykowany, zawiera w sobie naukę, religię i filozofię. Termin pochodzi z sanskrytu: ayur – życie codzienne, weda – wiedza. Jest nauką ponadczasową, od ponad 5 tysięcy lat zajmuje się podstawowymi gałęziami medycyny: pediatrią, ginekologią, położnictwem, okulistyką, geriatrią, otolaryngologią, interną i chirurgią, przy tym jest ona przeważnie zbieżna ze współczesną medycyną zachodnią, mimo ujmowania zagadnień w aspekcie religijno-filozoficznym.

ayurveda1big

Starożytni riszi, istoty świadome lub prorocy, uzyskali tę wiedzę przez praktykę i wskazania religijne (oświecenia), i zapisali ją w wedach – świętych księgach. Riszi dostrzegali w relacji człowieka i wszechświata jak kosmiczna energia przejawia się we wszystkich istotach żyjących i nie żyjących. Uważali, że źródłem wszelkiego istnienia jest kosmiczna świadomość, przybierająca postać energii męskiej i żeńskiej – Sziva i Szakti.

ayurveda3

Riszi wydzielili 5 elementów – żywiołów: eter i jego postacie – powietrze, ogień, wodę i ziemię. Z ziemi powstały minerały, oraz wszystkie organizmy żywe: człowiek, zwierzęta i rośliny. Wszystkie pięć elementów jest obecne we wszelkiej materii, gdziekolwiek we wszechświecie, dlatego energia i materia wg Ayurwedy są tym samym.

Eter, powietrze, ogień, woda i ziemia przejawiają się także w ludzkim organizmie jako trzy podstawowe zasady – temperamenty, nazywane tridosza: vata – zasada powietrzna, łącząca ogień i powietrze, pitta – zasada ognista, łącząca ogień i wodę, oraz kapha – temperament wodny, łączący ziemię i wodę. Tridosza są fundamentem psychosomatycznej egzystencji człowieka, warunkują wszystkie biologiczne, psychologiczne i fizjologiczne funkcje ciała, umysłu i świadomości, są odpowiedzialne za powstawanie naturalnych skłonności i gustów, oraz uczuć.

ayurveda4

Jest 7 podstawowych typów konstytucji organizmu: 1. vata, 2. pitta, 3. kapha, 4. vata-pitta, 5. pitta-kapha, 6. vata-kapha, 7. vata-pitta-kapha. Typy te posiadają niezliczoną ilość odmian, zależnie od procentu każdego z elementów. Typ jest wyznaczany w chwili poczęcia, jest indywidualny i niezmienny na całe życie. Zmianom podlega kombinacja elementów zarządzająca zmianami fizjopatologicznymi w ciele, w odpowiedzi na zmiany środowiska zewnętrznego.
Pięć elementów przejawia się w funkcjonowaniu pięciu zmysłów człowieka, oraz w pewnych funkcjach jego fizjologii

ELEMENT ZMYSŁY ORGAN ZMYSŁOWY DZIAŁANIE ORGAN DZIAŁANIA
Eter Słuch Ucho Mowa Organy mowy: wiązadła głosowe, język, usta
Powietrze Dotyk Skóra Chwytanie Dłonie
Ogień Wzrok Oczy Chodzenie Stopy
Woda Smak Język Rozradzanie Genitalia
Ziemia Węch Nos Wydzielanie Odbytnica

ayurveda2Ciało człowieka składa się z siedmiu podstawowych i niezbędnych tkanek, nazywanych dhatus, z sanskrytu – element konstruujący.

Są one odpowiedzialne za całą strukturę ciała, gdyż podtrzymują funkcje różnych organów, systemów i ważnych organów, są również istotne dla rozwoju i odżywiania.

Gdy jedno dhatu zostaje uszkodzone, wpływa to na pozostałe, ponieważ każde jest odżywiane przez poprzednie dhatu. Oto kolejność dhatu:

RASA Plazma Zawiera składniki odżywcze ze strawionego jedzenia i odżywia wszystkie tkanki, organy i systemy
RAKTA Krew Rozprowadza tlen do wszystkich tkanek i organów, podtrzymuje życie.
MAMSA Mięśnie Zabezpiecza delikatne narządy, powoduje ruch stawów i podtrzymuje fizyczną siłę ciała.
MEDA Tłuszcz Zapewnia elastyczność i nawilżanie wszystkich tkanek.
ASTHI Kości Szkielet utrzymujący strukturę ciała.
MAJJA Szpik i nerwy Wypełnia puste przestrzenie kości i przenosi impulsy zmysłowe i ruchowe.
SHUKRA Tkanki rozrodcze Zawierają w sobie wszystkie tkanki i odpowiadają za rozmnażanie.

Podstawowa zasada leczenia w Ayurwedzie to: każdy może sam tworzyć równowagę w siłach wewnętrznych działających w nim, przez zmianę diety i nawyków życia codziennego, aby przeciwdziałać zmianom w środowisku zewnętrznym. Wg Ayurwedy każdy człowiek ma cechy biologiczne i duchowe instynkty: religijny, posiadania, rozrodczy oraz pragnienie wolności. Warunkiem spełnienia tych instynktów jest zrównoważony, dobry stan zdrowia. Celem praktyki Ayurwedy jest pobudzanie do szczęścia, zdrowia i twórczego wzrostu.

ayrveda6

Ayurweda jest nauką holistyczną, traktującą całościowo człowieka – mikrokosmos i jego relacje z makrokosmosem. Suma wielu elementów składa się na Prawdę, dlatego pytanie o szczegóły przed osiągnięciem całościowego wglądu w zagadnienie, nie przyniesie zadowalających odpowiedzi

kosmos201644

socialf socialt socialg socialy
Najcześciej czytane
Globalne trenedy 2014
Na całym świecie, nieufność obywateli zamieniła się w powszechną pogardę... Wiecej
Reiki
Metody Reiki nie można oceniać wg kryteriów naukowych... Wiecej
Jak widzieć aurę
AURA jest subtelną otoczką wokół ludzi, zwierząt, minerałów... Wiecej
Psychotronika
Wszyscy rodzimy się obdarzeni zdolnościami parapsychicznymi... Wiecej
Facebook